Български (България)English (United Kingdom)

ПОСЕТИТЕЛИ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС663
mod_vvisit_counterВЧЕРА822
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА2982
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ14589
mod_vvisit_counterВСИЧКО1389629
first
  
last
 
 
start
stop
Начало НОВИНИ
НОВИНИ
Списъци на учениците от 5 клас

Списък на учениците от 5 а клас

 

Име

Презиме

Фамилия

1.                  

Алпай

Аднан

Хъкмет

2.                  

Антония

Петрова

Иванова

3.                  

Венислава

Георгиева

Георгиева

4.                  

Виктория

Красимирова

Христова

5.                  

Даниел

Николаев

Василев

6.                  

Даниела

Златкова

Димитрова

7.                  

Джулияна

Руменова

Енева

8.                  

Димитър

Георгиев

Димитров

9.                  

Емре

Хасан

Осман

10.             

Ивайло

Атанасов

Василев

11.             

Инна

Владимирова

Иванова

12.             

Кенан

Кямуран

Ремзи

13.             

Любомир

Миленов

Петров

14.             

Мелиса

Илхан

Неджати

15.             

Меркан

Назъмов

Ахмедов

16.             

Мерт

Аднен

Махмуд

17.             

Милан

Василев

Стоилов

18.             

Назмие

Ибрямова

Февзиева

19.             

Нелина

Илиева

Асенова

20.             

Осман

Севимов

Османов

21.             

Радостина

Валентинова

Върбанова

22.             

Сечил

Орханова

Назъмова

23.             

Симге

Мертин

Мехди

24.             

Шейда

Илханова

Шазаирова

 

 

Класен ръководител: Найден Нанев

Списък на учениците от 5 б клас

Име

Презиме

Фамилия

1.                  

Аляра

Тамерова

Ремзиева

2.                  

Аника

Миткова

Иванова

3.                  

Аян

Адемов

Хъкметов

4.                  

Баръш

Хасанов

Шеремедов

5.                  

Берна

Нурай

Фаикова

6.                  

Борис

Пламенов

Сейков

7.                  

Венелин

Димитров

Христов

8.                  

Виктор

Десиславов

Димитров

9.                  

Владимир

Валентинов

Денчев

10.             

Владислав

Драгомиров

Симеонов

11.             

Гизем

Ремзиева

Зейнулова

12.             

Делисия

Георгиева

Маринова

13.             

Десимир

Иванов

Йорданов

14.             

Джерем

Шурай

Исмет

15.             

Джесика

Сергеева

Панкова

16.             

Зорница

Пламенова

Великова

17.             

Красина

Десимирева

Крумова

18.             

Кристоф

Генадиев

Маринов

19.             

Мелин

Гюнан

Ахмед

20.             

Мурат

Тунчер

Шефкет

21.             

Преслава

Павлинова

Коджахристова

22.             

Селин

Бюлент

Хъкмет

23.             

Селис

Тезгинова

Османова

24.             

Тюлин

Зияидинова

Кемалидинова

 

Класен ръководител: Марина Йорданова

 
Поправителни изпити - юнска сесия 5-8 клас

Учениците от с. Задруга и с. Точилари ще бъдат извозвани с училищния автобус с час на тръгване 7,00 часа и връщани 11,30 часа всеки ден от 16 юни до 27 юни.

 

Ученици на поправителни изпити - юнска сесия 2016г.

5. - 8. клас

 

Име, презиме, фамилия

клас

 

учебни предмети/дата за изпит

 

20.юни

21.юни

22.юни

23.юни

24.юни

27.юни

28.юни

Берке Беркант Ахмед

5 б

 

 

Математика ЗИП

 

 

 

 

Мехмед Йълмаз Кяшиф

5 б

 

 

Математика ЗИП

 

 

 

 

Мерт Бехти Бекир

6 а

 

Математика ЗП

Математика ЗИП

География и икономика

 

История и цивилизация

 

Николай Петков Петков

6 а

 

Математика ЗП

Математика ЗИП

 

 

 

 

Тунджай Тезгюл Исмаилов

6 б

БЕЛ ЗП

Математика ЗП

Математика ЗИП

География и икономика

Човекът и природата

БЕЛ ЗИП

английски език

Айсун Семов Семов

7 а

 

Математика ЗП

 

География и икономика

 

 

английски език

Айча Велиева Фикретова

7 а

 

 

 

 

биология и здравно образование

 

 

Ергин Ергинов Юсеинов

7 а

 

Математика ЗП

 

 

биология и здравно образование

 

 

Беркай Айнур Ниязи

7 а

 

Математика ЗП

 

 

биология и здравно образование

 

 

Кадер Зия Мустафа

7 а

 

Математика ЗП

 

 

 

 

 

Ревин Мустафов Исмаилов

7 а

 

Математика ЗП

 

 

биология и здравно образование

 

 

Хакан Рейхан Неджми

7 а

БЕЛ ЗП

Математика ЗП

химия

География и икономика

биология и здравно образование

История и цивилизация

 

Серен Недред Шериф

7 б

БЕЛ ЗП

Математика ЗП

 

 

 

 

английски език

Бейджан Бейнуров Османов

7 б

 

Математика ЗП

 

 

 

 

 

Йорданка Радомирова Божилова

7 б

 

Математика ЗП

 

 

 

 

 

Дуйгу Синан Фикрет

7 в

БЕЛ ЗП

Математика ЗП

 

 

биология и здравно образование

История и цивилизация

 

Станислава Димитрова Станчева

7 в

 

Математика ЗП

 

 

 

физика

 

Александър Мирославов Георгиев

8 б

 

 

химия

 

 

 

 

Джан Кенанов Хюсеинов

8 б

 

 

химия

 

 

 

 

Ерен Ирфанов Мехмедов

8 б

 

 

химия

 

 

 

 

Орхан Нехрин Хасан

8 б

 

математика ЗП

 

 

 

 

 

Селин Ахтерова Селманова

8 б

БЕЛ ЗП

 

химия

 

биология и здравно образование

 

 

Синем Бюнаминова Селманова

8 б

 

 

химия

 

 

 

 

Тезгюн Тензджанов Лютфиев

8 б

 

 

химия

 

 

 

 

Толга Белгинов Абтулов

8 б

БЕЛ ЗП

Математика ЗП

химия

география

 

 

 

Шерлин Шермин Рюстем

8 б

БЕЛ ЗП

Математика ЗП

химия

география

 

 

 

 
ПРОТОКОЛ С ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2016 г. (МАЙСКА СЕСИЯ)

 
СПИСЪК на учениците положили приемни изпити след завършен 7 клас

СПИСЪК

на учениците положили приемни изпити след завършен 7 клас

училище 1701601 СОУ Христо Ботев

 

 

 

№ по ред

входящ номер

трите имена

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

НВО

приемен изпит

НВО

приемен изпит

с думи

с цифри

с думи

с цифри

с думи

с цифри

с думи

с цифри

1

1700336

АЙСУ АЙДЪН КАСИМ

Много добър

4.530

Много добър

4.929

Добър

4.469

Добър

4.036

2

1700337

АЙСУН СЕМОВ СЕМОВ

Среден

3.061

Среден

3.304

Слаб

2.000

Слаб

2.000

3

1700338

АЙЧА ВЕЛИЕВА ФИКРЕТОВА

Добър

3.979

Добър

4.339

Среден

3.245

Среден

3.357

4

1700339

АЛПЕР НУРФЕТ РАСИМ

Среден

3.000

Среден

3.143

Среден

3.000

Среден

3.036

5

1700341

БЕЙДЖАН БЕЙНУРОВ ОСМАНОВ

Среден

3.306

Среден

3.375

Слаб

2.000

Слаб

2.000

6

1700342

БЕРКАЙ АЙНУР НИЯЗИ

Среден

3.000

Добър

3.661

Слаб

2.000

Слаб

2.000

7

1700343

БОРИС БОРИСОВ ВЕСЕЛИНОВ

Добър

4.102

Добър

4.268

Слаб

2.000

Слаб

2.000

8

1700344

ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

Отличен

5.510

Отличен

5.607

Много добър

4.898

Добър

4.464

9

1700345

ГАЛИАНА ПЛАМЕНОВА НЕДЯЛКОВА

Добър

4.469

Много добър

4.661

Среден

3.367

Среден

3.214

10

1700346

ГЮРАЙ ГЮНАЕВ МЕХМЕДОВ

Добър

4.408

Много добър

4.750

Добър

3.979

Добър

3.893

11

1700347

ДАНАИЛ ПАВЛОВ ДИМИТРОВ

Много добър

4.775

Много добър

5.000

Много добър

5.388

Много добър

4.786

12

1700349

ДЖАНСЕЛИН ИЛХАН АХМЕДОВА

Добър

3.979

Добър

4.196

Среден

3.490

Среден

3.321

13

1700350

ДИАНА АНАТОЛИЕВА ДИМИТРОВА

Добър

4.469

Много добър

4.839

Добър

3.796

Добър

3.964

14

1700351

ДИМИТЪР ПАВЛОВ ПЕТРОВ

Добър

3.979

Добър

4.411

Добър

3.796

Добър

3.536

15

1700352

ДУЙГУ СИНАН ФИКРЕТ

Слаб

2.000

Среден

3.339

Слаб

2.000

Слаб

2.000

16

1700353

ЕМРЕ МУСТАФОВ ЮСЕИНОВ

Добър

3.612

Добър

3.857

Добър

4.163

Добър

4.107

17

1700354

ЕРАЙ ЕВГИНОВ БЕЙЗАТОВ

Много добър

4.592

Много добър

4.750

Добър

3.857

Добър

3.679

18

1700355

ЕРГИН ЕРГИНОВ ЮСЕИНОВ

Среден

3.000

Среден

3.196

Слаб

2.000

Слаб

2.000

19

1700356

ЕРСИН ЕРХАН ПЕХЛИВАН

Добър

4.469

Добър

4.429

Среден

3.490

Добър

3.536

20

1700357

ЕСРА ФИКРИ МУСТАФА

Добър

3.857

Добър

4.036

Слаб

2.000

Слаб

2.000

21

1700358

ИВА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

Много добър

4.898

Много добър

5.214

Добър

4.408

Добър

3.929

22

1700359

ИВАН ПЕТРОВ НИКОЛОВ

Много добър

5.143

Много добър

5.214

Много добър

5.143

Много добър

4.536

23

1700360

ИВИАНА ДЕНИСЛАВОВА ТОДОРОВА

Много добър

4.775

Много добър

5.125

Добър

3.918

Добър

3.964

24

1700361

ЙОРДАНКА РАДОМИРОВА БОЖИЛОВА

Среден

3.183

Добър

3.857

Слаб

2.000

Слаб

2.000

25

1700362

КАДЕР ЗИЯ МУСТАФА

Слаб

2.000

Среден

3.125

Слаб

2.000

Слаб

2.000

26

1700363

КАМЕН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

Добър

4.347

Добър

4.107

Слаб

2.000

Слаб

2.000

27

1700364

КОНСТАНТИН РУМЕНОВ ЙОРДАНОВ

Добър

4.286

Много добър

4.786

Добър

4.163

Добър

4.036

28

1700365

ЛЮБО ИВАЙЛОВ ЛЮБЧЕВ

Много добър

4.714

Много добър

5.018

Много добър

4.714

Добър

4.464

29

1700367

МЕЛИСА МАХМУДОВА ФИКРЕТОВА

Много добър

4.622

Много добър

4.929

Добър

4.041

Добър

3.643

30

1700368

МЕЛИХ МЕТИНОВ БЕДРИЕВ

Добър

3.612

Добър

4.036

Слаб

2.000

Слаб

2.000

31

1700369

МЕРДЖАН КЯМУРАН РЕМЗИ

Среден

3.183

Добър

3.750

Среден

3.245

Среден

3.286

32

1700370

МИНЕ ШЕНОЛОВА АКИФОВА

Много добър

4.714

Много добър

4.946

Среден

3.245

Среден

3.250

33

1700371

НИЯ СВЕТЛОЗАРОВА ИВАНОВА

Много добър

5.081

Много добър

5.268

Много добър

5.081

Много добър

4.714

34

1700372

ОНУР ОРХАН СОЛАК

Много добър

5.204

Много добър

5.268

Много добър

5.388

Много добър

5.000

35

1700373

ПАТРИК БОРИСОВ ВЕСЕЛИНОВ

Добър

3.551

Добър

3.839

Слаб

2.000

Слаб

2.000

36

1700374

ПОЛИНА ИВАЙЛОВА ПЕНЕВА

Много добър

4.530

Много добър

4.893

Среден

3.061

Среден

3.321

37

1700375

РЕВИН МУСТАФОВ ИСМАИЛОВ

Добър

3.673

Добър

3.964

Слаб

2.000

Слаб

2.000

38

1700376

РОСТИСЛАВ МАРИНОВ ЙОРДАНОВ

Добър

3.551

Добър

3.732

Среден

3.245

Среден

3.179

39

1700377

РУСЛАН ВЕНКОВ ВАСИЛЕВ

Слаб

2.000

Среден

3.143

Слаб

2.000

Слаб

2.000

40

1700378

СЕРЕН НЕДРЕТ ШЕРИФ

Слаб

2.000

Среден

3.393

Слаб

2.000

Слаб

2.000

41

1700379

СЕЧИЛ ЕРОЛОВА КАМБУРОВА

Много добър

4.837

Много добър

5.143

Среден

3.306

Среден

3.179

42

1700381

СТАНИСЛАВА ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА

Добър

3.918

Добър

4.232

Слаб

2.000

Слаб

2.000

43

1700382

ТЕОДОР ТОШЕВ СЕРТОВ

Много добър

4.714

Много добър

5.000

Добър

3.857

Добър

3.714

44

1700383

ТИХОМИР ИВАЙЛОВ ЦВЕТКОВ

Добър

4.041

Добър

4.179

Слаб

2.000

Среден

3.036

45

1700384

ТОДОР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

Добър

4.102

Добър

4.286

Слаб

2.000

Слаб

2.000

46

1700385

ТОМА ИВОВ ТОДОРОВ

Добър

4.347

Много добър

4.536

Добър

3.612

Добър

3.536

47

1700386

ТРАЯНА ПАВЛИНОВА ДИМИТРОВА

Много добър

5.112

Много добър

5.286

Добър

4.102

Добър

3.821

48

1700387

ХАКАН РЕЙХАН НЕДЖМИ

Слаб

2.000

Слаб

2.000

Слаб

2.000

Слаб

2.000

49

1700388

ЧИЛЕР ШЕНГЮЛ АХМЕД

Слаб

2.000

Среден

3.446

Слаб

2.000

Слаб

2.000

50

1700389

ШЕНАЙ МУХАРЕМОВА ШАКИРОВА

Много добър

4.530

Много добър

4.786

Добър

3.918

Добър

3.571

 

 

 
Списък на учениците с резултати от НВО VII клас, 2016 година

Списък на учениците с резултати от Национално външно оценяване в VII клас, 2016 година

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL