Български (България)English (United Kingdom)
Начало НОВИНИ
НОВИНИ
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 27-ия ПОХОД

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 27-ия ПОХОД

ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА”

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Националният  ученически  конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка е посветен на  27-ия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”. Инициативата през настоящата година е на КПД „Родно Лудогорие”, гр. София, и клуб „Родолюбие” при ОУ ”Св. Климент Охридски”, гр. Попово, с подкрепата на Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) и РИО на МОМН в страната.

Основни цели:

1. Да се създадат условия за формиране на ценностни ориентации и качества, свързани с чувството на национална идентичност и любов към Родината и уважението към другия.

2. Да се създадат условия за развитие на потребности, интереси и нагласи за учене и самоусъвършенстване при изразяване и отстояване на активна жизнена и гражданска позиция.

Конкретни цели:

1. Да се формират и затвърдят умения за аргументирано писмено излагане на лична теза и боравене с историческите факти и извори.

2. Да се формират и затвърдят уменията за самостоятелно набавяне, представяне, аргументиране и анализ на данни.

3. Да се стимулира емоционално-естетическото отношение към значими исторически събития.

 

Видове ученически разработки:

 

1. Мултимедийни проекти.

2. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове, есета и стихотворения.

3. Рисунки.

 

Участници:

Учениците от съответното училище, подготвили собствени писмени текстове, рисунки и мултимедийна презентация по зададените теми.

 Условия за участие:

В конкурса за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка могат да участват всички ученици от страната, разпределени в две възрастови групи:

  IVIII  клас                                                                       IXXIII клас

Изисквания към представените проекти и творби:

Теми:

I-VIII клас

1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско-турска Освободителна война 1877-1878 г .

2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят.

3. Какво знаем за Таньо войвода и пътя на неговата чета през 1876 г.?

 

IX-XII клас

 

1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско-турска Освободителна война 1877-1878 г .

2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят.

СПЕЦИФИЧНИ  ИЗИСКВАНИЯ:

І . Мултимедийни проекти

Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип.

§  При колективното участие в разработването на един проект могат да участват максимум 3 ученици.

§  Всеки участник, отговарящ на условията, може да участва с повече от един проект.

§  Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, пълния адрес, телефон, e-mail.

§  Мултимедийните проекти да бъдат разработвани на  лицензиран  или свободноразпространяем софтуер, работещ под операционна система  Windows.

§  Няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания формат и обем.

§  Проектите могат да бъдат представени и като обикновено  слайдшоу в Power Point или като мултимедия с флаш приложение, вградено видео, макромедия и др.

Критерии за оценяване:

§  осмисляне, аргументираност и достоверност на темата;

§  умение за излагане на фактите;

§  елементи на изследователска дейност;

§  оригиналност и творчески подход  към темата;

§  използване на различни източници и коректност в тяхното посочване;

§  езикова и стилистична култура;

§  естетическо изпълнение.

ІІ. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове и есета.

Критерии за оценяване:

§  ясно и точно формулирана теза;

§  удачно подбрани аргументи;

§  личностна позиция;

§  оригиналност и творчески подход  към темата;

§  езикова и стилистична култура.

III. Рисунка

Всеки участник може да използва свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж.

Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни:
- лично и фамилно име на автора, точен адрес;
- клас и училище;
- телефон за контакт или електронен адрес.

 

Етапи и оценяване:

 

I етап: Учениците от съответните степени на образование: първа група - от І до VIII клас, и втора група - от IX до XII клас, със съдействието на учителите по история, български език и литература, изобразително изкуство и информатика, изготвят писмените си текстове, рисунки и мултимедия, след което ги предават на специално определен от директора на училището учител, който ги изпраща най-късно до 21.05.2012 г. на адрес: София 1303, ул. “Осогово” № 60, КПД “Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев, или www.ludogorie.org                                                         

 

II етап: Комисия в състав:  акад. Светлин Русев, проф. Десислава Минчева, Мария Бенова, д-р Анатолий Кънев, Тихомир Стефанов, Боряна Мекушина, Наташа Ноева, Васил Кънев, разглежда постъпилите разработки, като ги оценява и класира според образователните степени: първа група – от І до VIII клас, и втора група – от IX до XII клас, в срок до 30.05.2012 г.

 

Награди:

 

Материални награди на стойност:

първа награда – 70 лв; втора награда – 40 лв; трета награда – 20 лв; поощрителни награди – 10 лв.

Наградите се определят за всяка образователна степен, включително отделно за текстове, рисунка и мултимедия.

Наградите ще се обявят по време на традиционния 27-ми поход “По стъпките на четата на Таньо войвода”, организиран от КПД “Родно Лудогорие”, в периода 30.05 – 02.06.2011 г.

Паричните награди ще бъдат изпратени с пощенски запис на съответните учители.

 Уведомяване:

  • Авторите на номинираните разработки ще бъдат уведомени по телефон, факс или  по електронна поща, в зависимост от посочен от тях начин за комуникация. 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Д-р Анатолий Кънев

 

                                                                       /Секратар на КПД „Родно Лудогорие”/

 

 

КПД “Родно Лудогорие”                                      

София, 1303                                                                               

ул. “Осогово” 60

02/929 61 01                                                          

www.ludogorie.org                                                          

 

 
конкурс "Любовта в нас"

ОУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат обявява

конкурс  "Любовта в нас"

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Ученици от І -ви до ХІІ -ти клас. Конкурсът е индивидуален.

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ:

Всеки участник има право да участва със стихотворение и/или  произведение в проза до 4 страници, написани на компютър (А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта), на български език. Конкурсът е явен и индивидуален, всички творби се придружават с данни за участника: трите имена, възраст на участника, клас.

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗДЕЛ КОМПЮТЪРНА РИСУНКА/ КОЛАЖ/ КЛИП:

ИЗИСКВАНИЯ:

1.1. Да са изработени на програма по избор

1.2. Формат на рисунката А4.  Формат на клипа -  .WMA или. AVI

1.3. Данни за участниците да бъдат написани в имейла, придружаващ всяка рисунка/колаж/клип:  трите имена, години, клас.

 

КЛАСИРАНЕ: Извършва се в три възрастови групи

 

от І до ІV клас              от V до VІІІ клас                            от ІХ до ХІІ клас

 

ворбите за участие в конкурса се приемат до 17 февруари  2012 г. на следния електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
Международен ден за Безопасен Интернет

    

 
Zone of Risk e 3D видео игра

Zone of Risk e 3D видео игра за тийнейджъри от тип куест, разработена от Националния център за безопасен Интернет и екипа на сайта Dechica.com.

Целта на играчите е да открият главната героиня Марина като проследят реалните и виртуалните обстоятелства, които са довели до нейното изчезвене. Идеята на създателите е да запознаят младите хора с рисковете на интернет общуването и начините да се предпазят по интригуващ, интерактивен и стимулиращ мисленето начин.

Уменията за безопасно сърфиране включват комбинация от критично мислене,  технически умения и чувство за отговорност, които се развиват с годините и опита в Мрежата. Zone of Risk дава възможност на младите интернет потребители да се запознаят с реални рискови ситуации и да тестват уменията си да се справят с тях в безопасна среда като по този начин трупат важен жизнен опит и обогатяват репертоара си от виртуални умения.

Играта можете да видите на http://game.safenet.bg.

Националният център за безопасен интернет функционира от 2006 г., поддържан от три партньорски организации. Той се координира от Фондация "Приложни изследвания и комуникации", която е оператор на Горещата интернет-линия за борба с незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в интернет Web112.net.

Вторият основен партньор в Центъра е Асоциация "Родители", която поддържа Българската линия за онлайн безопасност за консултации по телефон на кратък номер 124 123, чрез чат и имейл. Третият партньор е рекламна агенция ДеКони.

 
Децата вече могат да съчетават забавлението с ученето за Европейския съюз

Децата вече могат да съчетават забавлението с ученето за Европейския съюз

Европейската комисия стартира специален уебсайт за деца и млади хора „Детски кът”

Всекидневно чуваме от медиите много за Европа. Но не винаги е лесно да се разбере защо и как се взимат определени решения. Въпреки това, очевидно е, че те имат влияние върху ежедневния ни живот. Знанието и ученето за Европейския съюз (ЕС) не е само за възрастни. Много е важно и младите хора да учат за ЕС в ранна възраст, така че да разберат какво представлява ЕС и как работи той. 

Затова Комисията стартира уебсайт за деца, посветен на ЕС - „Детски кът” -http://europa.eu/kids-corner/ . Деца от цяла Европа и други страни имат Интернет достъп до игри, викторини и информация за ЕС и за различните страни, в които те живеят. С този нов уебсайт ЕС за първи път предлага на малките европейски граждани както информация за функционирането си, така и за техните права - по начин, по който децата да могат да ги възприемат. 

„Детският кът” се състои от три елемента:

  • Първо, секция „Игри и викторини”, в която деца на възраст между 6 и 16 години могат да играят забавни и образователни игри, създадени от Европейската комисия и другите институции. 
  • Второ, секция „ЕС – за какво става въпрос?”, която включва интерактивна карта на Европа и забавни факти за ЕС и за всяка страна членка. 
  • Трето, секция „Проверете правата си” с игри, клипове и информация за правата на децата, разделени в две възрастови групи. 

На всички тези страници децата могат да играят игри на майчиния си език, както и на всеки от останалите 22 официални езика на ЕС.

„Детският кът” е свързан и интегриран със съществуващия уебсайт „Учителски кът”, съдържащ материали, които учителите могат да използват, за да обяснят на учениците защо съществува и как функционира ЕС. Сайтът съдържа най-добрите учебни материали, предназначени за ученици от начални и средни общообразователни училища и подбрани с помощта на образователни експерти от различни страни членки на ЕС. 

За повече информация посетете следния адрес:

http://europa.eu/kids-corner/

 
« НачалоПредишна31323334СледващаКрай »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
farmakosha.com