Български (България)English (United Kingdom)

ПОСЕТИТЕЛИ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС466
mod_vvisit_counterВЧЕРА1232
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА466
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ466
mod_vvisit_counterВСИЧКО1922100
first
  
last
 
 
start
stop
Начало НОВИНИ
НОВИНИ
ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета с натрупване от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета с натрупване от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.

 

 
Критерии за прием на ученици от 1., 2., 3. и 4. Клас в ГЦОУД

Критерии

за прием на ученици от 1., 2., 3. и 4. Клас в ГЦОУД

 

КРИТЕРИИ (МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ)

ТОЧКИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.

Пътуващи с училищни автобуси от населени место, в които няма училище

5

Удостоверява се от класния ръководител

2.

Ученици, които са сираци, полусираци, отглеждани от един родител или са членове на многодетно семейство

3

Удостоверява се от класния ръководител

3.

Ученици с обучителни затруднения:

        със СОП

       невладеещи бълг. език

3

Удостоверява се от класния ръководител и ресурсния учител

4.

Ученици, на които родителите са целодневно служебно заети

2

Служебна бележка от работодател

5.

Ученици, които са посещавали редовно ЦДО от  началото до края на учебната година (без допуснати отсъствия по неуважителни причини)

2

Удостоверява се от учителя в ЦДО

6.

Пътуващи с личен транспорт или обществен транспорт

2

Удостоверява се от родителя

7.

Ученици, които са новопостъпили или не са посещавали ЦДО по семейни причини през предходната учебна година (майчинство, безработен/a)

2

Удостоверява се от класния ръководител

8.

Ученици на учители и служители от СУ „Хр. Ботев“

1

Удостоверява се от училището

 
ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета с натрупване от 01.01.2020г. до 30.06.2020г. на СУ "Христо Ботев" град Кубрат

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета с натрупване от 01.01.2020г. до 30.06.2020г. на СУ "Христо Ботев" град Кубрат

 
Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас

 

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. се осъществява в периода от 03 юли 2020 г. до 07 юли 2020 г. Подаването на заявление за участие в трето класиране е от 24 юли до 27 юли 2020 г.

Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: онлайн кандидатстване или чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи. За такова е определено нашето училище, стая 225.

При онлайн подаване на заявление, следва да се има предвид следното:

– входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще намери в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити;

– въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка област /ако желае да кандидатства за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;

– заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в 8 клас в училищата на всяка отделна област се подава еднократно и не може да бъде анулирано или коригирано;

– попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им;

– ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)“. Ако не бъде прикачено медицинско свидетелство, желанието на ученика ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но ако не го представи при записването – ученикът губи мястото си в класирането.

– за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;

– въведените желания са видими в профила на всеки ученик.

Обявяване на резултатите от НВО до 29 юни 2020 г.
Издаване на свидетелството за завършено основно образование/на удостоверение за завършен първи гимназиален етап до 03 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 – 07 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 27 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август 2020 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора
до 10 септември 2020 г. вкл.

 
Резултати от първото класиране за прием на ученици в ПЪРВИ КЛАС за учебната 2020/2021 година

 

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1.а КЛАС

за 2020/2021 учебната година

Номер

Име на ученика

Населено място

1.      

Александра Пламенова Атанасова

гр. Кубрат

2.      

Алпай Адем Хаири

с. Задруга

3.      

Бейза Сезгин Хамдиева

с. Точилари

4.      

Беркай Сураев Алиев

с. Севар

5.      

Бусе Серхан Лютви

с. Точилари

6.      

Ванеса Диянова Иванова

гр. Кубрат

7.      

Владимир Димитров Коцев

гр. Кубрат

8.      

Вяра Владиславова Христова

гр. Кубрат

9.      

Ерен Яхов Мехмедов

гр. Кубрат

10.   

Мелих Мехмед Алиш

с. Задруга

11.   

Мирел Ефраимова Юсуфова

с. Сеслав

12.   

Надежда Бориславова Иванова

гр. Кубрат

13.   

Нур-Али Мехмедов Фикриев

с. Севар

14.   

Патрик Станиславов Тодоров

гр. Кубрат

15.   

Седеф Шакир Ърфан

с. Севар

16.   

Селин Цветелинова Атанасова

с. Сеслав

17.   

Ферай Фаридин Феим

с. Бисерци

18.   

Христо Петков Христов

гр. Кубрат

 

 

Класен ръководител:

                            Добринка Илиева

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1.б КЛАС

за 2020/2021 учебната година

Номер

Име на ученика

Населено място

1.      

Адриан Адрианов Асенов

 

2.      

Боряна Бориславова Борисова

гр. Кубрат

3.      

Бурак Кенан Бюрхан

с. Беловец

4.      

Виктор Илиянов Илиев

с. Беловец

5.      

Виктор Мартинов Маринов

гр. Кубрат

6.      

Гамзе Севдалинова Николова

гр. Кубрат

7.      

Даяна Павлинова Петрова

гр. Кубрат

8.      

Денис Мустафов Паша

гр. Кубрат

9.      

Димана Илиева Димитрова

гр. Кубрат

10.   

Елена Емилиянова Великова

гр. Кубрат

11.   

Мария Ивелинова Георгиева

гр. Кубрат

12.   

Мартин Стефанов Стефанов

гр. Кубрат

13.   

Мелиса Ерджанова Акифова

гр. Кубрат

14.   

Натали Светломирова Костадинова

гр. Кубрат

15.   

Семих Сезгинов Салиев

с. Бисерци

16.   

Сечил Севин Неждет

с. Задруга

17.   

Християн Деянов Христов

гр. Кубрат

 

Класен ръководител:

                             Цветомира Стоянова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1.в КЛАС

за 2020/2021 учебната година

 

Име, презиме, фамилия

Адрес

1.

Алмина Танжу Фетта

гр. Кубрат

2.

Анна- Мария Георгиева Маринова

с. Савин

3.

Алпер Илиязов Хасанов

с. Точилари

4.

Беркай Беркант Исмаил

с. Беловец

5.

Берчан Гюнаев Хюсеинов

гр. Кубрат

6.

Дефне Хасан Юсеин

с. Точилари

7.

Доротея Димитрова Димитрова

гр. Кубрат

8.

Едиз Елман Шезаир

гр. Кубрат

9.

Зейнеб Сейханова Селиманова

гр. Кубрат

10.

Керем Хасан Пехливан

с. Горичево

11.

Кристияна Петрова Петрова

гр. Кубрат

12.

Лазарин Стефанов Стефанов

гр. Кубрат

13.

Митко Милославов Митков

гр. Кубрат

14.

Ниляй Тунжер Мюмюн

гр. Кубрат

15.

Сезен Динчер Исуф

гр. Кубрат

16.

Селен  Левент  Раим

гр. Кубрат

17.

Сиана Петрова Петрова

гр. Кубрат

18.

Умут Танер Мехмед

гр. Кубрат

 

             Класен ръководител:

                                          Анастасия Михайлова

 

 

 

 

 

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
farmakosha.com