Български (България)English (United Kingdom)

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС284
mod_vvisit_counterВЧЕРА1632
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА8572
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ14663
mod_vvisit_counterВСИЧКО2961358
first
  
last
 
 
start
stop
Home SCEDULE Учебна 2023-2024 година
Учебна 2023-2024 година
Title Filter     Display # 
# Article Title Author
1 Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи в СУ „Христо Ботев“ за учебната 2023/2024г Administrator
2 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ Administrator
3 ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ НА УЧЕБНАТА 2023/2024 година Administrator
4 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ за учебната 2023/2024 година Administrator
5 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, КУБРАТ В МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ УЧИЛИЩЕТО ИЛИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ИЛИ ИЗВЪН НЕГО Administrator
6 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА PAHHOTO HAПУCKAHE НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024r. Administrator
7 RULES Administrator
8 Годишен план за дейността на училището учебна 2023/2024 година Administrator
9 Правилник за вътрешния трудов ред 2023/2024 г Administrator
10 План Квалификационна дейност 2023_2024 Administrator
11 ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА Administrator
12 Национална програма „Без свободен час“ – модул „Без свободен час в училище“ Administrator
13 П Л А Н за работа на училищен координационен съвет за превенция и справяне е с тормоза в училище по изпълнение на „Механизма за противодействие на училищния тормоз“ за учебната 2023/2024 година Administrator
14 ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 2023/2024 учебна година Administrator
15 ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ В СУ“ХРИСТО БОТЕВ“ ГР.КУБРАТ Administrator
16 Разписание на звънеца за учебната 2023-2024 година Administrator
17 ГРАФИК за провеждане на контролни и класни работи 5. - 7. кл. за учебната 2023/2024 година - I срок Administrator
18 ГРАФИК за провеждане на контролни и класни работи 8. - 12. кл. за учебната 2023/2024 година - I срок Administrator
19 Заповеди на МОН за учебна 2023/2024 година Administrator
20 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“- КУБРАТ за учебната 2021/ 2022 г. Administrator
21 Стратегия за развитие на СУ „Христо Ботев” гр. Кубрат от 2022 г. до 2026 г Administrator
22 ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ в Средно училище "Христо Ботев", гр. Кубрат Administrator
23 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 2016 – 2021 ГОДИНА Administrator
24 ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Administrator
25 Заявление и декларация за ОРЕС Administrator
 
farmakosha.com