Български (България)English (United Kingdom)
Home МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ ERASMUS+ ERASMUS+ КД2-Counselling at Schools ОТЧЕТ По проект Erasmus+ Counselling at Schools в град Бѐлско-Бя̀ла, Полша, от 19 до 26 октомври 2019
ОТЧЕТ По проект Erasmus+ Counselling at Schools в град Бѐлско-Бя̀ла, Полша, от 19 до 26 октомври 2019
Written by Administrator   
Thursday, 12 December 2019 07:40
There are no translations available.

ОТЧЕТ По проект Erasmus+ Counselling at Schools в град Бѐлско-Бя̀ла, Полша, от 19 до 26 октомври 2019

 

Презентация от визитата

 

Съдържателен отчет

За участие в международна среща

по проект "Conselling at Schools"

2018-1-TR01-KA229-059874

за краткосрочен обмен на ученици 19.10.2019 - 26.10.2019 г. Полша

Трите имена на участниците в

срещата

 

Росица  Цонева Христова  

Биляна Димитрова Атанасова   

Леман Хамдиева Байрактарова

Тема

 

Как да кандидатстваме успешно за

работа; Умения за писане на CV

Работен език

 

Английски език

 

Страна на провеждане

 

Полша

Продължителност на срещата

 

19.10.2019-26.10.2019

 

1. Тема на срещата: „Как да кандидатстваме успешно за работа“ и „Умения за писане на CV“.

На срещата участниците се запознаха с образователната система в Полша, културата и  историята на страната. Бе проведен кратък курс на  полски език. Участниците имаха възможност да посетят  учебни часове по различни предмети. Бяха осъществени визити на компания, която изготвя софтуерни продукти, както и на най-стария университет в Полша. По време на  срещата учениците обсъдиха въпроси, свързани с предимствата и недостатъците на обучението в чужбина, както и основните изисквания при кандидатстване за работа. Интересен бе тренингът за поведение при кандидатстване за работа. Проектната среща се проведе от 19.10 до 26.10.2019г. В нея участваха 13 учители  и ученици от всички партньорски училища от България, Турция, Полша  и Румъния.             

2. Цели на срещата:

·      Осъществяване на заложените в програмата дейности –запознаване с образователната система на Полша, културата и историята на страната;

·      Осъществяване на визити-софтуерна компания, университет в Краков;

·      Участие в тренинг;

·      Представяне на проектни продукти–презентации, CV;

·      Чрез дискусии и неформални разговори подобряване на езикови умения на учениците, участващи в проекта и усъвършенстване на комуникация на английски език на учителите от различните държави;

·       Обсъждане на предстоящите дейности, както и обсъждане на детайлите за следващата международна среща;

·      Разясняване на механизма и отговорностите на всички партньори при отчитане на проектните дейности – отчет към НА и финален отчет от координатора на проекта;

·      Демонстрация на работата в платформата MobilityTool+ - въвеждане на данни и отчитане на разходи за мениджмънт и международни срещи;

·      Отчитане на напредъка на проекта към месец октомври – 2019 г.

·       Насърчаване на многоезичието и толерантност към полската  култура, религия, традиции;

3. Дейности по време на международната среща:

·      Посещение в училището-домакин: гостите посетиха класните стаи, срещнаха се с учениците от целевата група и техните ръководители; разгледаха нагледните средства, които се използват в часовете, учебници и обсъдиха с колегите си форми за организиране на учебния процес в  училището в Полша.

·      Работни сесии:

·      Партньорите представиха напредъка на учениците, участващи в проектните дейности и тяхната работа.

·      Представяне на актуалното състояние на уебсайта на проекта;

·      Оценяване: преди приключване на дейностите беше проведена анкета сред чуждестранните гости за събиране на отзиви относно ефективността на работата и напредъка по време на срещата.

4. Разпространение на информацията и опита след приключване на срещата.

Наблюденията и дискусиите от срещата, както и всички материали бяха споделени с учителите от училището, родители и ученици.

Last Updated on Thursday, 12 December 2019 07:57
 
farmakosha.com