Български (България)English (United Kingdom)
ЦОИДУЕМ
Написано от Administrator   
Вторник, 02 Декември 2008 10:28

 

 

Проект: „Квалификацията на учителя и мотивацията на ученика – решаващи фактори за социалната реализация на учениците и младите хора от етническите малцинства”

Финансираща организация: Министерство на образованието чрез „Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства”

Начало на проекта октомври 2007г. - край  октомври  2008г.

Ръководител: Атанаска Колева

Участници: Учители и ученици от СОУ „Христо Ботев”, партньорска организация „Образование и бизнес”.

 В училището се обучават ученици от три етноса – българи, турци, роми. Проектът е  насочен към повишаване равнището на подготовка на учителите за успешна работа в мултиетническа среда, като една от задачите е взаимното опознаване и приемане различията като източник на знания за другия и обогатяване на собствената култура.  Проведени бяха „обучителни тренинги” с учителите. Три поредни броя на училищния  вестник бяха посветени на дейностите по проекта. Изграден е „Клуб за сътрудничество между учители и родители”. Закупена е литература за училищната библиотека. Проектът приключи с голям училищен концерт на тема „Различни сме, но заедно пеем, играе и свирим за вас” .

LAST_UPDATED2
 
farmakosha.com