Български (България)English (United Kingdom)
В момента има 46 посетителя в сайта

ПОСЕТИТЕЛИ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС490
mod_vvisit_counterВЧЕРА1551
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА5813
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ29400
mod_vvisit_counterВСИЧКО3055298
first
  
last
 
 
start
stop
Начало Заглавие 1
Петък, 02 Февруари 2024 00:00

ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА СУ "Христо Ботев"


ОБЯВА ЗА КОНКУРС

Средно училище „Христо Ботев“ с подкрепата на Община Кубрат

обявяват конкурс – изложба

 „Баба Марта бързала, мартенички вързала – 2024

за изработване на мартеница и мартенско пано.

 

Нека продължим и спазим българската традиция,

 символ на надеждата!

В конкурса могат да участват деца от детски градини, подготвителни групи, ученици, читалища и социални заведения, неправителствени организации, културни институции, творчески формации, държавни и общински учреждения, семейства, граждани и др.

Участниците ще бъдат оценявани в четири възрастови групи:

3-6 години;                               16-18 години;

7-11 години;                              над 19 години

12-15 години;

.

Мартениците от колективните участия, трябва задължително да са аранжирани на картонени табла. На гърба на всяка мартеница или пано  трябва да бъдат изписани четливо следните данни: имената на участника; възраст; пълен адрес (град/село, квартал, улица, №, етаж, апартамент); контактни данни (телефон или e-mail) на училището, учителя или родителя, институцията.

Творби с непълни данни няма да бъдат допуснати за участие в конкурса.

Всеки участник следва да има предвид, че посочените лични данни ще бъдат обработвани във връзка с извършването на информационни и комуникационни дейности по отношение на настоящия конкурс. В тази връзка се приема, че авторът на всяка творба декларира своето съгласие за обработване на личните му данни.

Оригиналната идея и изработката с естествени материали в духа на българските народни традиции ще бъдат сред водещите критерии при оценяването от членовете на комисията.

Авторите на отличените мартеници/пана от 1 до 3 място ще получат парична награда осигурена от Община Кубрат, както и грамота.

 Резултатите  ще бъдат обявени и в сайта на СУ „Христо Ботев“ на 22.02.2024 г.

Произведения участващи в конкурса не се връщат. Същите ще бъдат изложени на благотворителен базар.

Събраните средства ще бъдат дарени на детските градини на територията на община Кубрат за предстоящият първи юни-ден на детето.

Конкурсът е с колективно и индивидуално участие.

Срокът за предаване на мартениците е 20.02.2024 година /четвъртък/ в сградата на СУ „Христо Ботев“ ул. “Страцин“ №1, ет.2, стая №219.

На 26.02.24 г. от 12.30 часа конкурсът - изложба ще бъде открит официално и отличените деца и институции, ще могат да получат своите грамоти и награди. Всеки който желае може да си закупи мартеница на първият етаж в сградата на СУ „Христо Ботев“.

Училището ще предостави място за изложба на всеки участник/ институция. В деня на събитието всеки автор ще може да презентира изработените мартеници, както и да ги продаде. При невъзможност да присъстват на живо ще помолим на всяка изработена мартеница да бъде поставена цена.

 Телефон за допълнителна информация: 084872446  

Уважаеми родители и ученици,

Училището ни участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

 Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

 Дейностите, по които училището участва са:

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Дейност 3 Обучения на педагогически специалисти да усъвършенстване на уменията им за преподаване при ОРЕС: тези обучения също ще са

краткотрайни от 6 часа и ще са насочени към учителите, които срещат трудности в използването на интернет платформи и други форми на синхронно

обучение от разстояние.

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи,

търсене на електронно съдържание и др.).

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , финансиран от Оперативна програма

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

За повече информация - тук


През учебната 2019/2020 г.  СУ „Христо Ботев“ стартира проект „Образование за утрешния ден“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Целите на проекта са насочени към:

– Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали)

– усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

– подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

– повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

– насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

  •  В периода Януари 2020 – Юли 2020г. училището сформира три клуба за повишаване на дигиталните умения на учениците.
  • В периода декември 2022 - юни 2023 година е сформирана група за кодиране за ученици 5-7 клас с ръководител Чавдар Маринов.  
  • От 16 октомври 2023 година в училище е сформиран клуб по интереси за ученици 5-7 клас с ръководител Чавдар Маринов.

Повече информация за проекта - тук


 


ТОРМОЗЪТ ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

ВЪПРОСНИК ЗА УЧИТЕЛЯ

ВЪПРОСНИК ЗА УЧЕНИКА


 
 

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ


Сряда, 07 Февруари 2024 00:00
Сряда, 07 Февруари 2024 00:00
Петък, 02 Февруари 2024 00:00
Петък, 02 Февруари 2024 00:00
Четвъртък, 01 Февруари 2024 12:04
Четвъртък, 01 Февруари 2024 00:00
Сряда, 10 Януари 2024 09:05
Сряда, 03 Януари 2024 09:59
Сряда, 03 Януари 2024 00:00
Сряда, 13 Декември 2023 19:55
farmakosha.com