Български (България)English (United Kingdom)
Съобщение_май 2018
Written by Administrator   
Friday, 25 May 2018 22:43
There are no translations available.

Hristo Botev Comprehensive School

Bulgaria 7300 Kubrat, Stratsin Str N1

Tel +359 848 72446 mail to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it www.soukubrat.com

Project “Our School, Our Playground”, KA2, Erasmus+,

№ 2017-1-EL01-KA219-036230

Международна среща в СУ „Христо Ботев“ - Кубрат

         През месец март 2018 г. Средно училище „Христо Ботев“, град Кубрат, беше домакин на международна среща на учители от Гърция, Кипър, Италия, Турция, Румъния, Полша и Испания, етап от проекта „Our School, Our Playground“ по програма Еразъм+. По време на събитието, участниците обсъждаха въпроси, свързани с методиката на използване на игрите в обучението в различни предметни области на ученици на възраст 7-14 г.

През последните месеци във всяко от партньорските училища се проведе проучване и включване в обучението на разнообразни игри, които да стимулират както интереса, така и креативността на учениците. Екипи от учители работи за събиране на информация, описване, адаптиране и оценяване на популярни или малко известни игри като: традиционни игри с физическа активност, игри със зар “board games”, игри с въпроси и отговори за оценяване на знанията. На срещата в Кубрат всяко училище сподели добри практики от прилагането на проучените игри в обучението: учителите от Испания и Турция представиха традиционни спортни игри, учителите от Кипър и Гърция – игри за оценяване на знанията, учителите от Полша споделиха опит за организирания в училището им „Ден на игрите“ за определяне на най-интересните и полезни предложения. Италианските учители подариха на участниците материали за „GoGoals“ –образователна игра, насочена към постигане на 17-те цели на ООН до 2030 г. за устойчивото развитие – справяне с бедността, край на глада, здравословен живот, качествено образование, справяне с екологичните проблеми и т.н. Учителите от Румъния, представиха игрите, които са прилагали в учебните часове по биология, химия, природни науки и математика. Домакините от СУ „Христо Ботев“ представиха варианти на образователни игри за усъвършенстване на умения по английски език, както и игра с въпроси, адаптирана от екип от учители и ученици от 5. клас, посветена на опазването на водата.

Голям интерес сред участниците предизвика демонстрацията на колегата от Испания на “Plickers” – мобилно  приложение за определяне на степента на усвояване на знанията. Учениците отговорят на въпроси по учебното съдържание като показват “Plickers- карти“, а учителят ги сканира с телефона си и отчита индивидуалните резултати.

За целите на проекта са създадени уебсайт и блог, които да помогнат за популяризиране на работата на учителите и постиженията на учениците. Срещата беше прекрасна възможност за създаване на успешни професионални контакти и обмяна на идеи за по-успешен образователен процес.

В последния ден се проведе среща на гостите от чужбина с кмета на община Кубрат. Кметът представи накратко живота и перспективите на общината, а гостите споделиха, че са впечатлени от високото ниво на образователния процес и отлични познания по английски език на учениците в СУ „Христо Ботев“ както и от многобройните примери за ефективното сътрудничество между институциите в малката община.

Last Updated on Friday, 25 May 2018 22:44
 
farmakosha.com