Български (България)English (United Kingdom)

ПОСЕТИТЕЛИ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС1153
mod_vvisit_counterВЧЕРА1684
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА7321
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ15812
mod_vvisit_counterВСИЧКО3337805
first
  
last
 
 
start
stop
Начало МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ ERASMUS+ KД2-проект "Learning Foreign Language Through ICT" “Selecting, designing and organizing course materials, supporting the students in their efforts, and providing them with feedback on their progress", Румъния 4-8 ноември 2015
“Selecting, designing and organizing course materials, supporting the students in their efforts, and providing them with feedback on their progress", Румъния 4-8 ноември 2015
Написано от Administrator   
Понеделник, 30 Ноември 2015 00:00

Съдържателен отчет

За участие в международна среща

по проект „Learning foreign language through ICT“

KA2, Erasmus+; № 2015-1-RO01-KA219-015095_6

Трите имена на участниците  в срещата

Майя Николова Радева

Каролина Пейчева Иванова

Тема

“Selecting, designing and organizing course materials, supporting the students in their efforts, and providing them with feedback on their progress"

Presentation of website and magazine no.1.

Работен език

Английски език

Страна на провеждане

Румъния

Продължителност на срещата

4 – 8 ноември 2015 г.

 1. Тема на срещата:

„Създаване, подбор и подготовка на учебни материали по английски език за ученици  на възраст 10 – 13 години; осигуряване на подкрепа за учениците и оценяване на техния напредък". Проектната среща в основно училище в село Ивещи, регион Бърлад, Румъния се проведе от 4.11 до 8.11. 2015 год. В нея участваха  15 координатори и учители по английски език от всички партньорски училища от България, Турция, Гърция, Кипър, Полша, Испания, Италия и Румъния.

 1. Цели на срещата:

 • Представяне на училищата и образователните системи;

 • Анализира резултатите от входящите тестове, проведени във всяко училище-партньор;

 • Насърчаване изучаването на английски език; подобряване на езикови умения на румънските ученици, участващи в проекта и усъвършенстване на комуникация на английски език на учителите от различните държави;

 • Определяне на дейностите за следващия период (до срещата в Гърция) като се вземат предвид резултатите от входящите тестове;

 • Насърчаване на многоезичието и толерантност към румънската култура, религия, традиции;

 1. Дейности по време на международната среща:

 • Посещение в училището- домакин: гостите посетиха класните стаи, срещнаха се с учениците от целевата група и техните класните ръководители; разгледаха нагледните средства, които се използват в часовете, учебници и обсъдиха с колегите си форми на оценяване на  учениците и успешното преминаване в по-горен клас.

 • Работни сесии:

 • Партньорите представиха страните си, училищата си, националните образователни системи, учениците, участващи в проектните дейности и тяхната работа.

 • Представяне на уебсайта на проекта (България); Нашият екипът представи възможностите на „Twin Space“ за публикуване на продуктите на проекта, онлайн чат, включително между учениците; Демонстрирахме създаване на акаунти за учители и ученици;

 • Представяне на Списание №1 "English through games" (Испания). Това е първият брой от общо осем списания, които ще бъдат създадени в рамките на проекта.

 • Дискусия: Обсъждане на резултатите от входящите тестове за установяване на нивото на владеене на английски език. Всички учители по английски език докладваха постиженията на учениците и резултатите на училищно ниво, както и кои са задачи са създали най-големи затруднения на участниците в теста.

 • Посещение на час по Английски език под формата на открит урок, бе проведен от колегата от училището домакин. Учениците бяха подготвени по темата и имаха нужните основни знания, за да се справят с поставените им задачи. Колегата бе подготвила допълнителни материали по темата, която бе свързана с получаване на нови знания свързани със членовете на семейството. Децата знаеха част от лексикалните единици и успяха да разпознаят значенията на новите на собственият си език, чрез обясненията на учителя само на Английски език. Справиха се с поставените им задачи и учителите бяха очаровани от тяхното старание.

 • Сравняване на учебници бе проведено между колегите от страните участнички в проекта. Стана ясно, че повечето от тях работят с еднакво ниво на трудност на преподаваният материал. Имаше  и представители на по – малки училища и различни образователни системи, които работят по различни стандарти и методи. Колегите от Кипър работят с много малки класове и наблягат на упражнения свързани с говорене и устно практикуване на езика. Колегите от Турция споделиха, че работят с много големи класове и това при тях е много по – трудно.  Поради това те използват изключително много тестовото изпитване на учениците.

 • Оценяване: преди приключване на дейностите беше проведена анкета сред чуждестранните гости за събиране на отзиви относно ефективността на работата и напредъка по време на срещата.

 1. Разпространение на информацията и опита след приключване на  срещата.

 

Наблюденията и дискусиите от срещата, както и всички материали бяха споделени с учителите от проектния екип, а на учениците от целевата група бяха представени продуктите на учениците от партньорските училища.


LAST_UPDATED2
 
farmakosha.com